Digitale transformatie

KMO groei digitaal met Vlaamse subsidies

Vlaio, Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, verstrekt subsidies op het niveau van adviesdiensten en opleidingen voor Vlaamse KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen.

KMO-portefeuille

Welbekend is KMO-portefeuille, waar je steun tot € 10.000 voor kleine ondernemingen en tot € 15.000 voor middelgrote ondernemingen kan krijgen.
Anders gesteld, met KMO-portefeuille is voor kleine ondernemingen 40% en voor middelgrote ondernemingen 30% subsidieerbaar met inachtname van de net vermelde maxima.
De vermelde maximale bedragen zijn jaarlijks en kunnen verspreid worden over meerdere projecten.

KMO groeisubsidie

Minder bekend is de KMO groeisubsidie voor KMO’s die zich op een kantelmoment bevinden in deze digitale tijd, en dat zijn er heel wat. Het is een vereenvoudiging van KMO portefeuille waarbij de steun beperkt is tot € 25.000 per jaar. Anders gesteld, 50% is subsidieerbaar op een totaalpakket van jaarlijks maximaal € 50.000 aan diensten inzake advies, strategie, consulting, training en coaching.
Er bestaan nogal wat misverstanden. Het is niet de bedoeling om de implementatie van bijvoorbeeld een ERP  of e-commerce project te subsidiëren, wel het gehele traject voordat de implementatie start en de coaching en training tijdens en na de implementatie.

Hoe subsidies aanvragen?

Voor KMO-portefeuille is een specifieke procedure uitgewerkt met erkende dienstverleners.

Voor de KMO groeisubsidies bestaat de aanvraagprocedure uit het opstellen van een dossier en verdediging tijdens een meeting. Wij hebben de nodige expertise en kunnen u bijstaan met een subsidie-expert.